Geadvanceerde financiën

Intercompany-boekingen

Regel de boekhouding voor meer dan één bedrijf in hetzelfde boekingsproces. De bedrijven kunnen voorkomen in dezelfde of in één van de verschillende Microsoft Dynamics 365 Business Central – databases. U kunt ook documenten naar partnerbedrijven sturen. Gebruikers regelen de documentstroom via een functie in Postvak IN/Postvak UIT en transacties worden ingevuld als algemene dagboektransacties of via debiteuren en crediteuren, waardoor het gebruik van valuta’s en correcte reconciliatie mogelijk wordt.

Divisies

Stel profitcenters en/of kostenplaatsen in. Een bedrijf kan artikelen verkopen met specifieke prijzen die gerelateerd zijn aan een divisie. U kunt een gebruiker aan een divisie koppelen zodat alleen verkoop- en inkoopdocumenten met betrekking tot die gebruiker worden weergegeven. Gebruikers krijgen hulp bij het invoeren van extra gegevens, zoals dimensies en locatiecodes.

Kostprijsboekhouding

Kostprijsboekhouding biedt een efficiënte manier om de kosten van het bedrijf in de hand te houden door overzicht en inzicht te bieden in geraamde en feitelijke kosten van activiteiten, afdelingen, producten en projecten. Bij kostprijsboekhouding wordt kosteninformatie gesynchroniseerd met het grootboek en wordt die informatie aan verschillende kostenplaatsen en kostenobjecten toegewezen. Dit onderdeel omvat:

  • Kosten overboeken uit het grootboek 
  • Invoeren en boeken van interne toeslagen en toewijzingen direct in het kostendagboek voor de kostprijsboekhouding.
  • Vooraf definiëren en batchgewijs uitvoeren van terugkerende kostentoewijzingsregels op kostprijsboekhoudingskaarten
  • Toewijzingen ongedaan maken.

Kostenbudgetten en posten op kostenbudgetten boeken naar werkelijke posten