FINANCIEEL BEHEER

Algemeen

Rekeningschema’s

Krachtig hulpmiddel voor financiële rapportage waarmee accountants en analisten de meest essentiële bedrijfsgegevens uit de rekeningschema’s, budgetten, cashflowrekeningen en dimensies kunnen halen en deze gegevens kunnen gebruiken in financiële rapporten. Deze rapporten zijn een efficiënte manier om inzicht te verkrijgen in de gezondheid van het bedrijf en bieden waardevolle informatie voor de besluitvormers binnen het bedrijf. U kunt de rekeningen kiezen die u wilt  monitoren en waarover u wilt rapporteren. U kunt de volgorde van de rekeningen wijzigen en de cijfers op allerlei manieren combineren. U kunt instellen welke kolommen u wilt afdrukken, de beschrijvingen van de rekeningen wijzigen en er aanvullend commentaar aan toevoegen. Daarnaast kunt u eenvoudige berekeningen uitvoeren op de gegevens die u selecteert uit het rekeningschema en kunt u huidige cijfers met cijfers uit voorgaande periodes vergelijken. Dit gecombineerd met budget data.

Toewijzingen

Wijs grootboekposten toe aan combinaties van rekeningen, afdelingen en projecten met behulp van toewijzingscodes op basis van bedrag, percentage of aantal.

Standaard grootboek

Dit onderdeel omvat alle standaardfuncties die nodig zijn voor het opzetten van een financiële administratie zoals een grootboek, rekeningschema, standaard dagboeken, BTW – functies, periodieke dagboeken en broncodes. Omvat ook:

 • Functies voor interne en externe rapportage
 • RapidStart Services voor Microsoft Dynamics 365 Business Central
 • Goedkeuring van verkoop- en inkoopdocumenten
 • Boeken en rapporteren in de basisvaluta van uw bedrijf
 • Boeken en rapporteren in een aanvullende valuta met de toevoeging van het onderdeel Verschillende valuta’s
 • Mogelijkheid om gegevens uit elk mogelijk formulier naar Microsoft Word of Microsoft Excel® te exporteren met behulp van opmaakmodellen
 • Mogelijkheid om koppelingen te maken met externe documenten
 • Standaard twee talen: Nederlands en Engels
 • Archivering instellen voor verkoop- en inkoopdocumenten
 • Boeken op de achtergrond

Basis XBRL

Exporteer documenten van Microsoft Dynamics 365 Business Central naar XBRL indeling (Extensible Business Reporting Language) en importeer XBRL-taxonomieën in Microsoft Dynamics 365 Business Central vanaf internet, e-mail of andere systemen. XBRL is een XML-specificatie waarin gebruik wordt gemaakt van algemeen geaccepteerde standaarden voor financiële rapportage op basis van gestandaardiseerde, onderliggende gegevenstags. Het onderdeel omvat:

 • Mogelijkheid om uw grootboek te koppelen aan XBRL taxonomieën zodat hetzelfde XBRL-documentexemplaar voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt, onafhankelijk van de indeling die de ontvanger van het document verlangt.
 • Ondersteuning voor de XBRL 2.1-specificatie die is gepubliceerd door het XBRL Consortium.

Budgetten

Werk met budgetten in grootboekrekeningen. Nadat u een budget heeft opgesteld, kunt u een balans afdrukken die variaties op het budget weergeeft, naar een opgegeven percentage. Werk met meerdere budgetten tegelijk. Werk bijvoorbeeld met een 100-procentbudget, een 110-procentbudget enzovoort. Budgetten worden meestal per periode ingevoerd voor de betreffende grootboekrekeningen.

Wijzigingslogboek

Registreer welke wijzigingen gebruikers maken aan belangrijke data in Microsoft Dynamics 365 Business Central. U kunt alle directe wijzigingen die gebruikers aan de gegevens in de database aanbrengen, in een logboek registreren, wijzingen aan boekstukken zoals dagboeken, verkooporders en inkooporders zijn niet mogelijk. Met het wijzigingslogboek kunt u een chronologische lijst van alle wijzigingen in een willekeurig   veld in een willekeurige tabel opvragen (behalve in de zojuist genoemde werkdocumenten) en vaststellen wie de wijzigingen heeft aangebracht aan de hand van het gebruikers-id.

Consolidatie

Consolideer bedrijven in Microsoft Dynamics 365 Business Central. De bedrijven kunnen afkomstig zijn uit een of meer verschillende Microsoft Dynamics 365 Business Central databases of andere bestanden en u kunt financiële informatie binnen deze module importeren en exporteren. Als de gebruikte gegevens uit meerdere Microsoft Dynamics 365 Business Central-oplossingen worden gehaald, gebruikt u dit onderdeel alleen in het moederbedrijf.

Cashflowprognose

Met een cashflowprognose kunt u voorspellen hoe de liquiditeit van uw bedrijf (contant geld en liquide middelen) zich in een bepaalde tijd zal ontwikkelen. Het bestaat uit twee zaken, kasontvangsten en kasbetalingen, het geld dat u verwacht te ontvangen en het geld dat u verwacht te moeten betalen plus de liquide fondsen die u beschikbaar hebt. Deze elementen tezamen geven een directe prognose van de cashflow