De implementatie van een ERP – pakket

De implementatie van het pakket moet resulteren in de best mogelijke fit tussen de pakketfunctionaliteit en de gewenste bedrijfsvoering, waarbij de implementatie uitgevoerd kan worden met een zo gering mogelijke verstoring van de dagelijkse operatie. Daarnaast moeten bedrijven streven naar een zo beperkt mogelijke interne en externe inzet, een zo kort mogelijke termijn, tegen minimale kosten.

Severijns Consultancy adviseert, implementeert en ondersteunt ondernemingen bij de keuze van hun informatiesystemen. De selectie van een nieuw systeem is niet eenvoudig.

  • Welk systeem sluit het beste aan bij uw organisatie?
  • Welke leverancier is het project toevertrouwd?
  • Welke inspanning wordt van uw organisatie verwacht?

Severijns Consultancy begeleidt u bij de inventarisatie van processen, het vaststellen van selectiecriteria, de keuze van de leverancier en helpt u bij de implementatie van uw informatiesysteem. Met concrete adviezen en bruikbare oplossingen.

Severijns Consultancy heeft veel ervaring met handels- en productiebedrijven, vooral in de voedingsmiddelenindustrie.