Kasbeheer

Bankrekeningbeheer

Creëer, gebruik en beheer meerdere bankrekeningen voor uw verschillende bedrijfsbehoeften en in verschillende valuta’s

Elektronische betalingen en incasso

Maak betalingsvoorstellen op basis van leveranciers documenten en genereer betalingsbestanden in ISO20022/SEPA-indeling of gebruik de Bank Data Conversion Service om het juiste elektronische betalingsbestand te genereren voor uw bank. Houdt gemakkelijk de geschiedenis bij van betalingsexporten voor uw elektronische betalingen en maak een betalingsbestand opnieuw aan wanneer nodig. Het uitvoeren van betalingen wordt vergemakkelijkt door een eenvoudig gestroomlijnd proces om de gewenste transacties te markeren en te verwerken. Maak incasso-opdrachten om het geld direct van de bankrekening van uw klant af te schrijven en genereer een incassobestand voor de bank in ISO20022/SEPA-indeling.

Reconciliatie van binnenkomende of uitgaande banktransacties

Importeer banktransactiegegevens van elektronische bestanden die afkomstig zijn van uw bank in ISO20022/SEPA-indeling of gebruik de Bank Data Conversion Service voor andere bestandstypen. Pas de banktransacties automatisch toe om grootboekposten voor klanten en leveranciers te openen en maak uw eigen toewijzingsregels. Controleer de voorgestelde toepassingen en rekeningtoewijzingen op gemakkelijke en intuïtieve wijze. U kunt het algoritme voor het vinden van de juiste record aanpassen door regels te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.

Reconciliatie van bankrekeningen

Importeer bankafschriftgegevens van elektronische bestanden die afkomstig zijn van uw bank in ISO20022/SEPA-indeling of gebruik de Bank Data Conversion Service voor andere bestandstypen. Zorg voor automatische reconciliatie van uw bankafschriften. Zo kunt u grootboekposten openen en overzicht over alle bankafschriften houden

Cheques uitschrijven

Druk zelf cheques af met unieke nummerseries voor elke bankrekening. U kunt op de betalingsdagboekregel opgeven of u deze betaling wilt doen met een computer- of handgeschreven cheque. U kunt zorgen dat de computercheque daadwerkelijk wordt afgedrukt voordat de betaling wordt geboekt. Dit helpt bij de interne controle. Bij het afdrukken van cheques zijn ook andere flexibele opties voor gebruikers beschikbaar, zoals het vernietigen van een cheque, opnieuw afdrukken, chequeformulieren gebruiken met voorbedrukte controlestrook, testen vóór afdrukken en er is ook de mogelijkheid om betalingen aan een leverancier te consolideren tot één cheque.