Vaste Activa

Standaard vaste activa

Houd toezicht op vaste activa zoals gebouwen, machines en apparatuur. U kunt ook verschillende transacties met vaste activa boeken: acquisities, afschrijving, afwaardering, waardering en afvoering. Voor elk vast activum stelt u afschrijvingsboeken in waarin de methoden en andere voorwaarden voor het berekenen van afschrijvingen zijn gedefinieerd. U kunt een onbeperkt aantal afschrijvingsboeken instellen om te voldoen aan wettelijke vereisten en voor belasting- en interne boekhoudingsdoeleinden. Dit onderdeel is vooral geschikt voor internationale bedrijven die veel verschillende afschrijvingsmethoden moeten gebruiken.

Toewijzingen van vaste activa

Wijs verschillende percentages van transacties met vaste activa, zoals verwervingskosten en afschrijvingen, toe aan verschillende afdelingen of projecten met behulp van toewijzingscodes. Dit is handig wanneer meerdere afdelingen een vast activum delen.

Verzekeringen

Houdt de verzekeringsdekking en jaarlijkse verzekeringspremies in het oog voor uw vaste activa en bepaal gemakkelijk of uw activa onder- of over verzekerd zijn. U kunt elk activum aan een of meer verzekeringspolissen koppelen en de verzekerde bedragen ook indexeren.

Onderhoud

Registreer de kosten voor onderhoud en reparaties voor elk vast activum. Vraag gedetailleerde informatie op waarmee u analyses kunt uitvoeren en gefundeerde beslissingen kunt nemen over het vernieuwen en afvoeren van vaste activa.

Herclassificatie

Herclassificeer een vast activum of een deel van een vast activum, bijvoorbeeld van de ene afdeling naar de andere. U kunt één vast activum in meerdere vaste activa splitsen of andersom. Wanneer u een deel van een vast activum moet afvoeren, kunt u het in twee activa splitsen en dan het betreffende activum afvoeren.